RECENZE

INTERSALON 2019

(z lat.Tempora mutantur)

 30 let od „Sametu“, 30 let od pádu „Železné opony“… Umění jako odraz doby? Definice povýtce předrevoluční. Jak odrážet tuto dobu? Jak se neutopit v bramboračce? Všeho je tak nějak příliš, přes moc, i umělců je příliš a to zejména výtvarných.  Muzikanta by vypískali nebo neposlouchali, po galeriích nebo kavárnách visí ledacos pod jednotícím Prázdno a Nuda. A zároveň jako by z výtvarného umění postupně mizelo to hlavní, a to je řemeslo. Dokonalá znalost výtvarných technik, dříve základní podmínka pro tvůrčí práci, samozřejmě spolu s talentem, byla podloudně nahrazena komunikačním aspektem umění. A to ve smyslu: budeme komunikovat umění dumáním. Můžeme za to my, teoretici. Obraz, socha, fotografie, grafika postupně ztrácí své jedinečné postavení svébytného artefaktu, musí být totiž posvěceno, „do této doby se hodí či nehodí“ …posuzujeme my, teoretici, my to totiž víme nejlépe.

C.K. Rotora mototour…

A tak jsem se i já, jako výtvarná teoretička, pokusila něco podsunout Asociaci jihočeských výtvarníků. A to něco je téma ROTO-MOTO. ROTO  odvozeno od „otáčet se“ jako se otáčely gigantické špulky při navíjení hraničních drátů před 30 lety,  MOTO, silné motory tehdejších navijáků, dohromady pak: časy se mění? Domnívala jsem se, že poctivý tvůrčí přístup členů AJV (a jejich pečlivě vybíraných hostů),  v přehlídce profilované stejně jako před rokem opět pouze formátem, je třeba orientovat rovněž tematicky. A pozvednout tak úroveň každoroční výtvarné přehlídky zase o stupínek výše. Vždyť: úspěšně se popasovat s námětem: to byl základ pravého mistrovství ve všech historických epochách. Nešlo mi tedy rozhodně o jakýsi pokus o výtvarný koncept. Část ze 78 vystavujících téma respektovala a u ostatních je to druhdy obtížně rozpoznatelné. Intersalon tak už není jen klasickou výtvarnou přehlídkou, přesáhl sám sebe. 3 desetiletí doby trvání intersalonu, 3 desetiletí trpělivé práce, se zúročují.  A je to především zásluhou těch, kteří se při plném profesním vytížení  a z nichž někteří již nejsou mezi námi, podíleli na výběru autorů, organizaci, instalaci, přípravě katalogu atd. atd. Jde prostě o velkou mezinárodní přehlídku klasického výtvarného umění, která je již svým způsobem raritou. A mně nezbývá než popřát: dámy a pánové, ať se špulky točí! Rototour!

Doc. Irena Mádlová, PhD.

Ceske Budejovice Intersalon, a constant with cross-border definition of the last years in the field of visual arts, is an important communication platform in the contemporary European social and cultural dimension. It is set up in a real organization of creators, who assumed in the period of existence the role of stimulating artistic creation.

The wide-ranging exhibitions offer an overview of representative samples of community art. Some are represented by artists who are in continuation of the aesthetic model oriented towards reality – figurative or non-figurative – others are noted in abstract art, with experimental, avant-garde accents, expression of the authors‘ inner life. In all the modalities there are meritorious achievements and this can be located in the proximity of the masterpiece.

At the same time, in an undisguised symbiosis with a knowledgeable audience, true consumers of contemporary art, the Fall Intersalon from Ceske Budejovice is emerging as an exhibition event of excellence.

Viorel Mărginean

Painter – Honorary member of the Romanian Academy

INTERSALON 2018

Salony a Intersalony Paříže minulého století – jako forma uvádění nekomformních výtvarných prací umělců objevených především prostřednictvím galeristů a sběratelů, často umělců – jsou, přinejmenším v příchuti romantizmu, předchůdců Intersalonů současných …

Také, po dvou desetiletí, fungujícího Intersalonu AJV realizovaného vždy v různých městech jižních Čech. Těchto dvaceti všechoborových Intersalonů se účastní více než tisíce pětiset umělců z dvaceti sedmi zemí světa! Každé z takto prezentovaných každoročních expozic salonních rozmanitostí témat, oboru a stylové vznešenosti využilo vždy osmdesát až ninet umělců výtvarné; běžně ze sedmi zemí Evropy, výjimečně z USA a Japonska. Každý z Intersalonů AJGV byl stále stále dokumentovaným katalogem fotografické reprodukce jednoho ze dvou vystavených autorů – účastníka expozice Salonu.

Procházet katalogy všech předchozích salonů, plné entuziazmu profesionality, je značně inspirativní a obohacující. Do konce je dost často patrný stylový, řemeslný a inovační posun opakovaně se zúčastněných autorů. Také proměňující se plejáda témat akceptovaných výtvarných zcene evropské a světové autentičnosti současné; v podobách přijatých modelů, znaků a struktur.Bez příjmu toliko módnosti a konformní spekulace! Etika osobitosti a originality naplněné přírodou vazbou obměňovaného vizuálního jazyka – umění interakcí, je profesionálně připravené. Tahle zjevná priorita je jistě dána I excelentní činností odborné poroty, posuzující výtvarné práce uchazečů expozice Intersalonu – formou respektované ateliérové​​profi – kompilace.

Nová kvalita Vnitřní. 2017, navozena až na znakový požadavek na čtvercový formát “zde název z katalogu” dílo uchastníka – uchazeče, posunula individuální bez – tématičnost expozice sama k rozdělu – pojetí indexové autenticity: tedy pevného symposia … some visitors of the Mariánské Gallery in České Budějovice where a joint exhibition demonstrated this nové znakové téma, vyjadřily při vernisáži zájem o sympoziální diskuse a odborné kunsthistoricky uskutečněné prohlídku expozice. Takový zájem veřejnosti dává Intersalonům do přistávek nové – inovativní životnosti a nabízí možnost neformálního z populárnění umělecké práce, která přináší nekonformní kvalitu – očekává se jako překvapení. Naturálně pojmenovat, až teoreticky určující je možnost procházet mezi díly jednotlivých autorů každé expozice těchto salonů a v duchu zařazovat instalované umělecké práce do jednotlivých stylových vymezení – s evidentními překryvy a inovacemi.

Je možné vidět i práci pozoruhodných techniků a sofistikujických obsahů, využitelných oblastí literatury, hudby, architektury, individuálního pojetí krajiny, elektrotechniky nebo tajemné imaginace. Pozoruhodné jsou i sochařské konstrukce naprosté současnosti a objekty vybavené metaforizujícími funkcemi. Zvláštní kouzlo, pro abstraktnem nespecifikovaného vnimatele, mají figurativní a racionalní umělecké dílo veristického charakteru. Také fotografické obrazy a archaické zázraky kamery obskury: okouzlují světelnou zvláštností a emotivním fantastičnem. Věříme, že kvalita Intersalon AJV bude zcela jistě vzrušena intelektuálně a vizuálně a bude tak stále zaujímat příznivě místo mezi ostatními akcemi v České republice a kulturními jedinečnostmi v českých Budějovicích.

Jaroslav Chobot