Home

INTERSALON MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA SOUČASNÉHO VÝTVARNÉHO UMĚNÍ.

Pořadatelem výstavy je Asociace jihočeských výtvarníků. AJV je výběrovým sdružením profesionálních výtvarných umělců a teoretiků Jihočeského kraje. Posláním je rozvíjení všeoborových aktivit v oblasti výtvarné tvorby a prezentace jejich výsledků formou výstav, se zvláštním přihlédnutím k možnostem mezinárodních kontaktů, jejichž výsledkem je každoroční výstava INTERSALON AJV.  Snahou AJV je přinášet neustále nové podněty, nejen v rámci komunikace na poli profesní umělecké scény, ale také obohacovat kulturní život v rámci Jihočeského kraje. U zrodu myšlenky pořádat každoročně mezinárodní přehlídku současného výtvarného umění stálo tehdy přesvědčení, že aktivita tohoto druhu je velmi užitečnou, ne-li zcela nezbytnou formou komunikace naší výtvarné obce s okolním světem a veřejností.  Domníváme se, že tato prvotní idea za dobu trvání INTERSALONU neztratila nic ze své původní aktuálnosti. Výstava INTERSALON AJV je stále nejen důležitou součástí společenského kulturního dění v jihočeském kraji, ale i specifickou možností veřejné publicity současných výtvarných trendů i významnou kritickou platformou. Během uplynulých 25 let se výstav INTERSALON AJV zúčastnilo více než 1500 výtvarných umělců z 27 zemí světa.  INTERSALON AJV je tedy svým rozsahem a počtem zúčastněných autorů mimořádným projektem nejen v jihočeském regionu, ale i v rámci ČR. První ročníky se konaly v DK Metropol v Českých Budějovicích později v Jihočeském Muzeu a s jeho rekonstrukcí začal INTERSALON využívat možnosti jiných měst. Ať už to byl Písek, Pasov, Želeč, Tábor. Do Českých Budějovic se vrátil před 7 lety výstavou ve Wortnerově domě Alšovi jihočeské galerie a od roku 2015 našel zázemí v Galerii Mariánská v Českých Budějovicích.